Vakoverstijgend onderwijs voor de M&M-vakken

In Nederland wordt onderwijs in de M&M- en de zaakvakken op verschillende manieren vormgegeven. Voor deze invulling zijn er twee uitgangspunten: de landelijke doelen en de doelen en overtuigingen van de docenten of school. De landelijke doelen voor het PO en de onderbouw van het VO zijn per leergebied geformuleerd in de Kerndoelen. Voor de bovenbouw van het VO zijn er examenprogramma’s per schoolvak. Het tweede uitgangspunt zijn de doelen en overtuigingen van de docenten, of de school. Deze maken, net als kennis van het leren van leerlingen, didactische strategieën, toetsing en curriculum deel uit van hun Pedagogical Content Knowledge (PCK). In ons onderzoek maken we veel gebruik van dit concept.

Doel

De onderzoeksgroep wil:

 • Inzicht krijgen in de verschillende manieren waarop vakoverstijgende curricula voor de M&M- en zaakvakken zijn vormgegeven.
 • Inzicht krijgen in hoe docenten (gezamenlijk) een vakoverstijgend curriculum ontwerpen.
 • Inzicht krijgen in hoe docenten omgaan met frictie in de klas, als onderdeel van burgerschap als vakoverstijgend onderdeel van het curriculum.
 • Inzicht krijgen in de ontwikkeling van de PCK van docenten en van studenten aan de lerarenopleiding, die deze (vakoverstijgende) curricula ontwikkelen en uitvoeren.
 • Een visie ontwikkelen op vakoverstijgend werken binnen de M&M- en zaakvakken.
 • Inzicht krijgen in hoe docenten vanuit het curriculum bijdragen aan inclusief onderwijs en het verkleinen van kansenongelijkheid in het onderwijs.

Resultaten

Dit onderzoek levert handreikingen op met beschrijvingen van (vakoverstijgende) curricula van verschillende scholen waar M&M- en zaakvakken worden vormgegeven. In de handreikingen staan ontwerp- en succescriteria waarmee docenten aan de slag kunnen gaan om (vakoverstijgend) onderwijs te ontwerpen en uit te voeren. Het bevat praktische handvatten aan de hand van voorbeelden van goed bruikbaar (les)materiaal.

Looptijd

01 september 2021 - 09 januari 2025

Aanpak

Het onderzoek wordt gezamenlijk uitgevoerd in verschillende deelprojecten op scholen en lerarenopleidingen. De deelprojecten leiden tot gedeelde inzichten die worden gebundeld.

"Door de vakoverstijgende manier van werken krijg je als docent meer visie op je eigen vak"

Docent over samenwerken tussen M&M-vakken in het VO

Betrokken HU-onderzoekers

 • Hanneke Tuithof | Onderzoeker | lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
  Hanneke Tuithof
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
 • Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs
  Elwin Savelsbergh
  • Lector
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
 • Jefta Bego | Onderzoeker | Lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
  Jefta Bego
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
 • Portret van Bart Wagemakers
  Bart Wagemakers
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
 • Portret van Henrike Luijk
  Henrike Luijk
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Elwin Savelsbergh

 • Lector
 • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs