Aansprekend techniekonderwijs in het vmbo-t

Leerlingen rond een computer

In dit onderzoek worden de kansen van ontwerp- en maakonderwijs benut om aansprekend techniekonderwijs voor de theoretische leerweg van het vmbo te ontwikkelen. Het onderzoek betreft zowel de onderbouw als de bovenbouw. 

Doel

Het doel is om inzichten te ontwikkelen in de mogelijkheden en uitdagingen die ontwerp- en maakonderwijs met zich meebrengen voor vmbo scholen (theoretische leerweg), vooral in de grote steden. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van interesse in techniek en bètatechnologische geletterdheid van leerlingen.

Resultaten

De verwachte resultaten liggen op het gebied van inzicht in de benodigde docentcompetenties, geschikte opdrachten voor leerlingen, randvoorwaarden, en manieren van samenwerking met bedrijven. Ook worden concrete opdrachten voor leerlingen uitgewerkt, die bruikbaar zijn voor andere scholen, en aanbevelingen voor landelijke examenprogramma’s.

Looptijd

01 september 2019 - 01 december 2022

Aanpak

Samen met vmbo-docenten wordt onderwijs ontwikkeld en uitgeprobeerd. Door tussentijdse evaluaties wordt de didactische aanpak steeds verder verfijnd.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met ketenpartners

Gerald van Dijk ontving voor de uitvoering van dit project een SIA-postdocbeurs.

 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Gerald van Dijk | onderzoeker | Lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Gerald van Dijk

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs